JOD là gì? Nghĩa của từ jod

JOD là gì?

JOD“Jordanian dinar” trong tiếng Anh.

JOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JOD“Jordanian dinar”.

Jordanian dinar: Đồng dinar của Jordan.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của JOD

JOD có nghĩa “Jordanian dinar”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng dinar của Jordan”.