JOR là gì? Nghĩa của từ jor

JOR là gì?

JOR“Jordan” trong tiếng Anh.

JOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JOR“Jordan”.

Jordan: Jordan.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của JOR

JOR có nghĩa “Jordan”, dịch sang tiếng Việt là “Jordan”.