JPAC là gì? Nghĩa của từ jpac

JPAC là gì?

JPAC“Joint POW/MIA Accounting Command” trong tiếng Anh.

JPAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPAC“Joint POW/MIA Accounting Command”.

Joint POW/MIA Accounting Command: Bộ chỉ huy kế toán POW / MIA.

Một số kiểu JPAC viết tắt khác:

Jamaica Performing Arts Center: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Jamaica.

Joint Personnel Administration Centre: Trung tâm hành chính nhân sự.

Japan Parliamentary Alliance on China: Liên minh Nghị viện Nhật Bản về Trung Quốc.

Giải thích ý nghĩa của JPAC

JPAC có nghĩa “Joint POW/MIA Accounting Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy kế toán POW / MIA”.