JPL là gì? Nghĩa của từ jpl

JPL là gì?

JPL“Jet Propulsion Laboratory” trong tiếng Anh.

JPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPL“Jet Propulsion Laboratory”.

Jet Propulsion Laboratory: Phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực.

Giải thích ý nghĩa của JPL

JPL có nghĩa “Jet Propulsion Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực”.