JPOW là gì? Nghĩa của từ jpow

JPOW là gì?

JPOW“Joint Project Optic Windmill” trong tiếng Anh.

JPOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPOW“Joint Project Optic Windmill”.

Joint Project Optic Windmill: Dự án chung Cối xay gió quang học.

Giải thích ý nghĩa của JPOW

JPOW có nghĩa “Joint Project Optic Windmill”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án chung Cối xay gió quang học”.