JSP là gì? Nghĩa của từ jsp

JSP là gì?

JSP“JavaServer Page” trong tiếng Anh.

JSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSP“JavaServer Page”.

JavaServer Page: Trang JavaServer.

Một số kiểu JSP viết tắt khác:

Joint Services Publication: Xuất bản Dịch vụ Chung.

Giải thích ý nghĩa của JSP

JSP có nghĩa “JavaServer Page”, dịch sang tiếng Việt là “Trang JavaServer”.