JTAG là gì? Nghĩa của từ jtag

JTAG là gì?

JTAG“Joint Test Action Group” trong tiếng Anh.

JTAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTAG“Joint Test Action Group”.

Joint Test Action Group: Nhóm hành động thử nghiệm chung.

Giải thích ý nghĩa của JTAG

JTAG có nghĩa “Joint Test Action Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm hành động thử nghiệm chung”.