JVM là gì? Nghĩa của từ jvm

JVM là gì?

JVM“Java Virtual Machine” trong tiếng Anh.

JVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JVM“Java Virtual Machine”.

Java Virtual Machine: Máy ảo Java.

Giải thích ý nghĩa của JVM

JVM có nghĩa “Java Virtual Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảo Java”.