KAGB là gì? Nghĩa của từ kagb

KAGB là gì?

KAGB“Kapitalanlagegesetzbuch” trong tiếng Anh.

KAGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAGB“Kapitalanlagegesetzbuch”.

Kapitalanlagegesetzbuch: Kapitalanlagegesetzbuch.
Bộ luật đầu tư vốn của Đức.

Giải thích ý nghĩa của KAGB

KAGB có nghĩa “Kapitalanlagegesetzbuch”, dịch sang tiếng Việt là “Kapitalanlagegesetzbuch”.