KALM là gì? Nghĩa của từ kalm

KALM là gì?

KALM“Alamogordo–White Sands Regional Airport” trong tiếng Anh.

KALM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KALM“Alamogordo–White Sands Regional Airport”.

Alamogordo–White Sands Regional Airport: Sân bay khu vực Alamogordo – White Sands.
Một sân bay sử dụng công cộng ở Quận Otero, New Mexico, Hoa Kỳ. Với ICAO số mã là KALM.

Một số kiểu KALM viết tắt khác:

Calm: Điềm tĩnh, trấn tĩnh.
Có hình thức viết cách điệu là kalm, thay chữ cái "c" thành "k".

Kennishead Avenue Local Management: Quản trị địa phương Kennishead Avenue.
Khu dân cư ở Glasgow, Vương Quốc Anh.

Korea Association of Logos Management: Hiệp hội quản lý biểu trưng Hàn Quốc.

Giải thích ý nghĩa của KALM

KALM có nghĩa “Alamogordo–White Sands Regional Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay khu vực Alamogordo – White Sands”.