KANUKOKA là gì? Nghĩa của từ kanukoka

KANUKOKA là gì?

KANUKOKA“Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit” trong tiếng Anh.

KANUKOKA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KANUKOKA“Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit”.

Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit: Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit.
Kalaallisut, "Hiệp hội cộng đồng Greenland".

Giải thích ý nghĩa của KANUKOKA

KANUKOKA có nghĩa “Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit”, dịch sang tiếng Việt là “Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit”.