KARR là gì? Nghĩa của từ karr

KARR là gì?

KARR“Knight Automated Roving Robot” trong tiếng Anh.

KARR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KARR“Knight Automated Roving Robot”.

Knight Automated Roving Robot: Hiệp sĩ Robot di chuyển tự động.
nhân vật Hiệp sĩ Rider.

Giải thích ý nghĩa của KARR

KARR có nghĩa “Knight Automated Roving Robot”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp sĩ Robot di chuyển tự động”.