KAU là gì? Nghĩa của từ kau

KAU là gì?

KAU“Kanuri language” trong tiếng Anh.

KAU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAU“Kanuri language”.

Kanuri language: Ngôn ngữ Kanuri.
mã ISO 639-2: kau.

Giải thích ý nghĩa của KAU

KAU có nghĩa “Kanuri language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kanuri”.