KBO là gì? Nghĩa của từ kbo

KBO là gì?

KBO“Kuiper Belt Object” trong tiếng Anh.

KBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KBO“Kuiper Belt Object”.

Kuiper Belt Object: Vật thể vành đai Kuiper.

Giải thích ý nghĩa của KBO

KBO có nghĩa “Kuiper Belt Object”, dịch sang tiếng Việt là “Vật thể vành đai Kuiper”.