KBVB là gì? Nghĩa của từ kbvb

KBVB là gì?

KBVB“Koninklijke Belgische Voetbalbond” trong tiếng Anh.

KBVB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KBVB“Koninklijke Belgische Voetbalbond”.

Koninklijke Belgische Voetbalbond: Koninklijke Belgische Voetbalbond.
tiếng Hà Lan cho Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Bỉ.

Giải thích ý nghĩa của KBVB

KBVB có nghĩa “Koninklijke Belgische Voetbalbond”, dịch sang tiếng Việt là “Koninklijke Belgische Voetbalbond”.