KCC là gì? Nghĩa của từ kcc

KCC là gì?

KCC“Knowledge Consistency Checker” trong tiếng Anh.

KCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCC“Knowledge Consistency Checker”.

Knowledge Consistency Checker: Trình kiểm tra tính nhất quán về kiến ​​thức.

Một số kiểu KCC viết tắt khác:

Kisan Credit Card: Thẻ tín dụng Kisan.

Koronadal Commercial Corporation: Tổng công ty thương mại Koronadal.

Korea Computer Center: Trung tâm máy tính Hàn Quốc.

Kellogg Community College: Cao đẳng cộng đồng Kellogg.

Kamoto Copper Company: Công ty đồng Kamoto.

King Charles Club: Câu lạc bộ King Charles.

Kent County Council: Hội đồng Quận Kent.

Kuki Christian Church: Nhà thờ Thiên chúa giáo Kuki.

Korean Cultural Center: Trung tâm văn hóa Hàn Quốc.

Korea Communications Commission: Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc.

Korean Cultural Centre: Trung tâm văn hóa Hàn Quốc.

Korea Copyright Commission: Ủy ban bản quyền Hàn Quốc.

Kadoorie Conservation China: Khu bảo tồn Kadoorie Trung Quốc.

Karen Clark and Company: Karen Clark và Công ty.

Khulna City Corporation: Tổng công ty thành phố Khulna.

Klamath Community College: Cao đẳng cộng đồng Klamath.

Kantipur City College: Cao đẳng thành phố Kantipur.

Kankakee Community College: Cao đẳng cộng đồng Kankakee.

Kansas Corporation Commission: Ủy ban Tổng công ty Kansas.

Kampala City Council: Hội đồng thành phố Kampala.

Kunan-Poshpora Coordination Committee: Ủy ban điều phối Kunan-Poshpora.

KAI C++.

Kansas Chamber of Commerce: Phòng thương mại Kansas.

Kuchaman Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Kuchaman.

Kigali Convention Center: Trung tâm hội nghị Kigali.

Kapiolani Community College: Cao đẳng cộng đồng Kapiolani.

Kabankalan Catholic College: Cao đẳng Công giáo Kabankalan.

Kenya Co-operative Creameries: Nhà thờ hợp tác xã Kenya.

Kensington and Chelsea College: Cao đẳng Kensington và Chelsea.

Kennel Club of Chile: Câu lạc bộ Kennel của Chile.

Khangchendzonga Conservation Committee: Ủy ban Bảo tồn Khangchendzonga.

Knowledge Computing Corporation: Công ty Máy tính Tri thức.

Kissan Call Centre: Tổng đài Kissan.

K-Cl Co-transporter: K-Cl Co-vận chuyển.

Katoomba Christian Convention: Công ước Cơ đốc giáo Katoomba.

Kenya Cooperative Creameries.

Kisan Coordination Committee: Ủy ban điều phối Kisan.

Kansas Christian College: Cao đẳng Cơ đốc giáo Kansas.

Kingborough Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Kingborough.

Knanaya Catholic Congress: Đại hội Công giáo Knanaya.

Kids Comic Con: Con truyện tranh dành cho trẻ em.

Kerala Council of Churches: Hội đồng Nhà thờ Kerala.

Kosova’s Cinematography Center: Trung tâm quay phim của Kosova.

Kobe Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Kobe.

Kioloa Coastal Campus: Cơ sở ven biển Kioloa.

Kitsap Color Classic: Kitsap màu cổ điển.

Giải thích ý nghĩa của KCC

KCC có nghĩa “Knowledge Consistency Checker”, dịch sang tiếng Việt là “Trình kiểm tra tính nhất quán về kiến ​​thức”.