KCS là gì? Nghĩa của từ kcs

KCS là gì?

KCS“Kansas City Southern Railway” trong tiếng Anh.

KCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCS“Kansas City Southern Railway”.

Kansas City Southern Railway: Đường sắt phía Nam thành phố Kansas.

Giải thích ý nghĩa của KCS

KCS có nghĩa “Kansas City Southern Railway”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt phía Nam thành phố Kansas”.