KDR là gì? Nghĩa của từ kdr

KDR là gì?

KDR“Knockdown resistance” trong tiếng Anh.

KDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDR“Knockdown resistance”.

Knockdown resistance: Chống hạ gục.

Một số kiểu KDR viết tắt khác:

Kinase insert domain receptor: Thụ thể miền chèn Kinase.

Keenesburg Direct Railroad: Đường sắt trực tiếp Keenesburg.

Kappa Delta Rho.

Giải thích ý nghĩa của KDR

KDR có nghĩa “Knockdown resistance”, dịch sang tiếng Việt là “Chống hạ gục”.