KG là gì? Nghĩa của từ kg

KG là gì?

KG“Kilogram” trong tiếng Anh.

KG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KG“Kilogram”.

Kilogram: Kg.
kg.

Một số kiểu KG viết tắt khác:

Kongo language: Ngôn ngữ Kongo.
mã ISO 639-1: kg.

Kyrgyzstan: Kyrgyzstan.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của KG

KG có nghĩa “Kilogram”, dịch sang tiếng Việt là “Kg”.