KHL là gì? Nghĩa của từ khl

KHL là gì?

KHL“Kontinental Hockey League” trong tiếng Anh.

KHL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHL“Kontinental Hockey League”.

Kontinental Hockey League: Kontinental Hockey League.

Giải thích ý nghĩa của KHL

KHL có nghĩa “Kontinental Hockey League”, dịch sang tiếng Việt là “Kontinental Hockey League”.