KHM là gì? Nghĩa của từ khm

KHM là gì?

KHM“Cambodia” trong tiếng Anh.

KHM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHM“Cambodia”.

Cambodia: Campuchia.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu KHM viết tắt khác:

Khmer language: Tiếng Khmer.
mã ISO 639-2: khm.

Giải thích ý nghĩa của KHM

KHM có nghĩa “Cambodia”, dịch sang tiếng Việt là “Campuchia”.