KI là gì? Nghĩa của từ ki

KI là gì?

KI“Knowledge integration” trong tiếng Anh.

KI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KI“Knowledge integration”.

Knowledge integration: Tích hợp kiến ​​thức.

Một số kiểu KI viết tắt khác:

Kibi: Kibi.
Ki.

Gikuyu language: Ngôn ngữ Gikuyu.
mã ISO 639-1: ki.

Kiribati: Kiribati.
mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2.

Giải thích ý nghĩa của KI

KI có nghĩa “Knowledge integration”, dịch sang tiếng Việt là “Tích hợp kiến ​​thức”.