KISS là gì? Nghĩa của từ kiss

KISS là gì?

KISS“Keep It Simple, Stupid” trong tiếng Anh.

KISS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KISS“Keep It Simple, Stupid”.

Keep It Simple, Stupid: Giữ cho nó đơn giản ngu ngốc.

Một số kiểu KISS viết tắt khác:

Keep It Short and Simple: Giữ cho nó ngắn gọn và đơn giản thôi.

Korean Intelligence Support System: Hệ thống hỗ trợ tình báo Hàn Quốc.

Giải thích ý nghĩa của KISS

KISS có nghĩa “Keep It Simple, Stupid”, dịch sang tiếng Việt là “Giữ cho nó đơn giản ngu ngốc”.