KK là gì? Nghĩa của từ kk

KK là gì?

KK“Khuyến khích” trong tiếng Việt, “OK” trong tiếng Anh.

KK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KK“Khuyến khích”, “OK”.

Khuyến khích.

OK: ĐỒNG Ý.

Một số kiểu KK viết tắt khác:

Kabushiki kaisha: Kabushiki kaisha.
tiếng Nhật có nghĩa là "Công ty cổ phần".

Kilokelvin: Kilokelvin.
kK.

Kazakh language: Tiếng Kazakh.
mã ISO 639-1: kk.

Giải thích ý nghĩa của KK

VIỆT NGỮ.

KK có nghĩa “Khuyến khích” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KK có nghĩa “OK”, dịch sang tiếng Việt là “ĐỒNG Ý”.