KKK là gì? Nghĩa của từ kkk

KKK là gì?

KKK“Kakaka (ka ka ka)” trong tiếng Việt, “Knock Knock Knock” trong tiếng Anh.

KKK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KKK“Kakaka (ka ka ka)”, “Knock Knock Knock”.

Kakaka (ka ka ka).
Từ này dùng để diễn đạt cho tiếng cười lớn, cười to.

Knock Knock Knock: Cốc cốc cốc.

Một số kiểu KKK viết tắt khác:

Ku Klux Klan.
Tên của một nhóm người Mỹ da trắng.

Kappa Kappa Kappa.

Giải thích ý nghĩa của KKK

VIỆT NGỮ.

KKK có nghĩa “Kakaka (ka ka ka)” trong tiếng Việt.

Nhiều người vẫn hay dùng kkk, hoặc cũng có thể thêm nhiều hơn từ "k" vào phía sau nữa. Nhằm có ý nhấn mạnh, đề cập đến tiếng cười dài hơn (to hơn, nhiều hơn).

NGOẠI NGỮ.

KKK có nghĩa “Knock Knock Knock”, dịch sang tiếng Việt là “Cốc cốc cốc”.