KLT là gì? Nghĩa của từ klt

KLT là gì?

KLT“Karhunen–Loève transform” trong tiếng Anh.

KLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLT“Karhunen–Loève transform”.

Karhunen–Loève transform: Biến đổi Karhunen – Loève.

Một số kiểu KLT viết tắt khác:

Kanade-Lucas-Tomasi.

Kraftwerk Living Technologies.

Kawamata Log Terminal: Trạm ghi nhật ký Kawamata.

Knob Lake and Timmins railway: Hồ Knob và đường sắt Timmins.

Kolej Laila Taib.

Killington.

Kosher Luxury Travel.

Giải thích ý nghĩa của KLT

KLT có nghĩa “Karhunen–Loève transform”, dịch sang tiếng Việt là “Biến đổi Karhunen – Loève”.