KM là gì? Nghĩa của từ km

KM là gì?

KM“Knowledge Management” trong tiếng Anh.

KM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KM“Knowledge Management”.

Knowledge Management: Quản lý kiến ​​thức.

Một số kiểu KM viết tắt khác:

Khmer language: Tiếng Khmer.
mã ISO 639-1: km.

Kilometre: Kilômét.
km.

Giải thích ý nghĩa của KM

KM có nghĩa “Knowledge Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý kiến ​​thức”.