KMR là gì? Nghĩa của từ kmr

KMR là gì?

KMR“Kwajalein Missile Range” trong tiếng Anh.

KMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KMR“Kwajalein Missile Range”.

Kwajalein Missile Range: Dãy tên lửa Kwajalein.

Giải thích ý nghĩa của KMR

KMR có nghĩa “Kwajalein Missile Range”, dịch sang tiếng Việt là “Dãy tên lửa Kwajalein”.