KON là gì? Nghĩa của từ kon

KON là gì?

KON“Kongo language” trong tiếng Anh.

KON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KON“Kongo language”.

Kongo language: Ngôn ngữ Kongo.
mã ISO 639-2: kon.

Giải thích ý nghĩa của KON

KON có nghĩa “Kongo language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kongo”.