KPV là gì? Nghĩa của từ kpv

KPV là gì?

KPV“Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova” trong tiếng Anh.

KPV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPV“Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova”.

Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova: Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova.
tiếng Nga КПВТ Крупнокалиберный Пулемет Владимирова, "Súng máy cỡ lớn Vladimirov".

Giải thích ý nghĩa của KPV

KPV có nghĩa “Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova”, dịch sang tiếng Việt là “Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova”.