KPW là gì? Nghĩa của từ kpw

KPW là gì?

KPW“North Korean won” trong tiếng Anh.

KPW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPW“North Korean won”.

North Korean won: Đồng won của Triều Tiên.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KPW

KPW có nghĩa “North Korean won”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng won của Triều Tiên”.