KQ là gì? Nghĩa của từ kq

KQ là gì?

KQ“Kenya Airways” trong tiếng Anh.

KQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KQ“Kenya Airways”.

Kenya Airways: Kenya Airways.
hãng hàng không IATA.

Một số kiểu KQ viết tắt khác:

Kingman Reef: Rạn san hô Kingman.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của KQ

KQ có nghĩa “Kenya Airways”, dịch sang tiếng Việt là “Kenya Airways”.