KRW là gì? Nghĩa của từ krw

KRW là gì?

KRW“South Korean won” trong tiếng Anh.

KRW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KRW“South Korean won”.

South Korean won: Đồng won của Hàn Quốc.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KRW

KRW có nghĩa “South Korean won”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng won của Hàn Quốc”.