KSM là gì? Nghĩa của từ ksm

KSM là gì?

KSM“Korean Service Medal” trong tiếng Anh.

KSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSM“Korean Service Medal”.

Korean Service Medal: Huy chương phục vụ Hàn Quốc.

Giải thích ý nghĩa của KSM

KSM có nghĩa “Korean Service Medal”, dịch sang tiếng Việt là “Huy chương phục vụ Hàn Quốc”.