KU là gì? Nghĩa của từ ku

KU là gì?

KU“Kuwait” trong tiếng Anh.

KU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KU“Kuwait”.

Kuwait: Kuwait.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu KU viết tắt khác:

Kurdish language: Ngôn ngữ người Kurd.
mã ISO 639-1: ku.

Giải thích ý nghĩa của KU

KU có nghĩa “Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Kuwait”.