KVM là gì? Nghĩa của từ kvm

KVM là gì?

KVM“Keyboard, Video, Mouse switch” trong tiếng Anh.

KVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KVM“Keyboard, Video, Mouse switch”.

Keyboard, Video, Mouse switch: Bàn phím, Video, Chuyển đổi chuột.

Giải thích ý nghĩa của KVM

KVM có nghĩa “Keyboard, Video, Mouse switch”, dịch sang tiếng Việt là “Bàn phím, Video, Chuyển đổi chuột”.