KX là gì? Nghĩa của từ kx

KX là gì?

KX“Cayman Airways” trong tiếng Anh.

KX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KX“Cayman Airways”.

Cayman Airways: Cayman Airways.
hãng hàng không IATA.

Giải thích ý nghĩa của KX

KX có nghĩa “Cayman Airways”, dịch sang tiếng Việt là “Cayman Airways”.