LA là gì? Nghĩa của từ la

LA là gì?

LA“Los Angeles” trong tiếng Anh.

LA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LA“Los Angeles”.

Los Angeles: Los Angeles.

Một số kiểu LA viết tắt khác:

Louisiana: Louisiana.
ký hiệu bưu chính.

Laos: Lào.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Lanthanum: Lantan.
La.

Latin language: Ngôn ngữ Latinh.
mã ISO 639-1: la.

Giải thích ý nghĩa của LA

LA có nghĩa “Los Angeles”, dịch sang tiếng Việt là “Los Angeles”.