LACE là gì? Nghĩa của từ lace

LACE là gì?

LACE“Liquid Air Cycle Engine” trong tiếng Anh.

LACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LACE“Liquid Air Cycle Engine”.

Liquid Air Cycle Engine: Động cơ chu trình không khí lỏng.

Một số kiểu LACE viết tắt khác:

Levelized Avoided Cost of Energy: Chi phí năng lượng được hỗ trợ theo cấp độ.

Low-power Atmospheric Compensation Experiment: Thử nghiệm bù khí quyển công suất thấp.

Lunar Atmospheric Composition Experiment: Thử nghiệm thành phần khí quyển Mặt Trăng.

Light-Activated Chromatophore Expansion: Mở rộng Chromatophore được kích hoạt bằng ánh sáng.

Los Angeles Contemporary Exhibitions: Triển lãm Đương đại Los Angeles.

Luton Analogue Computing Engine: Công cụ máy tính tương tự Luton.

Liberia Agency for Community Empowerment: Cơ quan trao quyền cho cộng đồng Liberia.

Liverpool Archdiocesan Centre for Evangelisation: Trung tâm Truyền giáo Tổng giáo phận Liverpool.

Longitudinal Ambulatory Care Experience: Kinh nghiệm chăm sóc xe cứu thương theo chiều dọc.

Los Angeles Consolidated Electric: Điện hợp nhất Los Angeles.

Giải thích ý nghĩa của LACE

LACE có nghĩa “Liquid Air Cycle Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ chu trình không khí lỏng”.