LADW là gì? Nghĩa của từ ladw

LADW là gì?

LADW“Local Air Defence Warning” trong tiếng Anh.

LADW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LADW“Local Air Defence Warning”.

Local Air Defence Warning: Cảnh báo Phòng không Địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LADW

LADW có nghĩa “Local Air Defence Warning”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo Phòng không Địa phương”.