LAFB là gì? Nghĩa của từ lafb

LAFB là gì?

LAFB“Left Anterior Fascicular Block” trong tiếng Anh.

LAFB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAFB“Left Anterior Fascicular Block”.

Left Anterior Fascicular Block: Khối thấu kính trước bên trái.

Một số kiểu LAFB viết tắt khác:

Laredo Air Force Base: Căn cứ không quân Laredo.
Tên cơ sở đào tạo phi công tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, đã ngừng hoạt động.

Langley Air Force Base: Căn cứ không quân Langley.
Tên một căn cứ của không quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Virginia.

Giải thích ý nghĩa của LAFB

LAFB có nghĩa “Left Anterior Fascicular Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối thấu kính trước bên trái”.