LAS là gì? Nghĩa của từ las

LAS là gì?

LAS“McCarran International Airport” trong tiếng Anh.

LAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAS“McCarran International Airport”.

McCarran International Airport: Sân bay Quốc tế McCarran.
Las Vegas, Nevada.

Giải thích ý nghĩa của LAS

LAS có nghĩa “McCarran International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quốc tế McCarran”.