LB là gì? Nghĩa của từ lb

LB là gì?

LB“Liên bang” trong tiếng Việt, “Lebanon” trong tiếng Anh.

LB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LB“Liên bang”, “Lebanon”.

Liên bang.

Lebanon: Lebanon.
mã ISO 3166.

Một số kiểu LB viết tắt khác:

Pound: Bảng Anh.
tiếng Latinh: librum, lb.

Luxembourgish language: Tiếng Luxembourg.
mã ISO 639-1: lb.

Giải thích ý nghĩa của LB

VIỆT NGỮ.

LB có nghĩa “Liên bang” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

LB có nghĩa “Lebanon”, dịch sang tiếng Việt là “Lebanon”.