LBJ là gì? Nghĩa của từ lbj

LBJ là gì?

LBJ“Lady Bird Johnson” trong tiếng Anh.

LBJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBJ“Lady Bird Johnson”.

Lady Bird Johnson: Lady Bird Johnson.

Một số kiểu LBJ viết tắt khác:

LeBron James: LeBron James.

Light Bulb Joke: Bóng đèn Đùa.

Lyndon Baines Johnson: Lyndon Baines Johnson.

Giải thích ý nghĩa của LBJ

LBJ có nghĩa “Lady Bird Johnson”, dịch sang tiếng Việt là “Lady Bird Johnson”.