LBNL là gì? Nghĩa của từ lbnl

LBNL là gì?

LBNL“Lawrence Berkeley National Laboratory” trong tiếng Anh.

LBNL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBNL“Lawrence Berkeley National Laboratory”.

Lawrence Berkeley National Laboratory: Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley.

Giải thích ý nghĩa của LBNL

LBNL có nghĩa “Lawrence Berkeley National Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley”.