LBP là gì? Nghĩa của từ lbp

LBP là gì?

LBP“Local Binary Patterns” trong tiếng Anh.

LBP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBP“Local Binary Patterns”.

Local Binary Patterns: Mô hình nhị phân cục bộ.

Một số kiểu LBP viết tắt khác:

Lebanese pound: Bảng Lebanon.
Mã tiền tệ ISO 4217.

Lipopolysaccharide Binding Protein: Protein liên kết lipopolysaccharide.

Length Between Perpendiculars: Chiều dài giữa các đường vuông góc.

Low Back Pain: Đau thắt lưng.

Giải thích ý nghĩa của LBP

LBP có nghĩa “Local Binary Patterns”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình nhị phân cục bộ”.