LCG là gì? Nghĩa của từ lcg

LCG là gì?

LCG“Linear Congruential Generator” trong tiếng Anh.

LCG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCG“Linear Congruential Generator”.

Linear Congruential Generator: Máy phát điện công suất tuyến tính.

Một số kiểu LCG viết tắt khác:

Living Church of God: Hội thánh sống động của Đức Chúa Trời.

Living Card Game: Trò chơi thẻ sống.

Linear Congruential Generators: Máy phát điện công suất tuyến tính.

Landing Craft Gun: Súng hạ cánh thủ công.

LHC Computing Grid: Lưới điện toán LHC.

LNCT Coders Group: Nhóm mã hóa LNCT.

League of Crafty Guitarists: Liên đoàn các nghệ sĩ guitar.

Leadership Center of Ghana: Trung tâm lãnh đạo của Ghana.

Liquid Cooling Garment: Hàng may mặc làm mát bằng chất lỏng.

Lead Commando Group: Trưởng nhóm Commando.

Local Commissioning Group: Nhóm điều hành địa phương.

Light Curve Generator: Máy tạo đường cong ánh sáng.

London Computer Group: Nhóm máy tính London.

Libertarian Communist Group: Nhóm cộng sản theo chủ nghĩa tự do.

Linaro Consumer Group: Nhóm người tiêu dùng Linaro.

Liquid Cooling and Ventilation Garment: Hàng may mặc làm mát và thông gió bằng chất lỏng.

The Card Game: Trò chơi bài.

Giải thích ý nghĩa của LCG

LCG có nghĩa “Linear Congruential Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phát điện công suất tuyến tính”.