LCTA là gì? Nghĩa của từ lcta

LCTA là gì?

LCTA“London Corn Trade Association” trong tiếng Anh.

LCTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCTA“London Corn Trade Association”.

London Corn Trade Association: Hiệp hội thương mại ngô Luân Đôn.

Một số kiểu LCTA viết tắt khác:

Luzerne County Transportation Authority: Cơ quan Giao thông Quận Luzerne.

Giải thích ý nghĩa của LCTA

LCTA có nghĩa “London Corn Trade Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thương mại ngô Luân Đôn”.