LCVP là gì? Nghĩa của từ lcvp

LCVP là gì?

LCVP“Landing Craft Vehicle Personnel” trong tiếng Anh.

LCVP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCVP“Landing Craft Vehicle Personnel”.

Landing Craft Vehicle Personnel: Nhân viên phương tiện thủ công hạ cánh.

Một số kiểu LCVP viết tắt khác:

Leaving Certificate Vocational Programme: Rời khỏi chương trình dạy nghề chứng chỉ.

Giải thích ý nghĩa của LCVP

LCVP có nghĩa “Landing Craft Vehicle Personnel”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên phương tiện thủ công hạ cánh”.