LĐBĐ là gì? Nghĩa của từ lđbđ

LĐBĐ là gì?

LĐBĐ“Liên đoàn bóng đá” trong tiếng Việt.

LĐBĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LĐBĐ“Liên đoàn bóng đá”.

Liên đoàn bóng đá.

Giải thích ý nghĩa của LĐBĐ

LĐBĐ có nghĩa “Liên đoàn bóng đá” trong tiếng Việt.